Pjecer:

Danske pjecer

Porfyriforeningen Danmark, 2005: Akut intermitterende porfyri, AIP
Overlæge dr. med. Ole Hother Nielsen og overlæge, dr. med. Axel Brock

Porfyriforeningen Danmark, 2005: Porphyria Cutanea Tarda, PCT
Overlæge dr. med. Hans Christian Wulf og overlæge, dr. med. Axel Brock

Porfyriforeningen Danmark, 2005: Erytropoietisk protoporfyri, EPP
Professor, overlæge dr. med. Hans Christian Wulf og overlæge, dr. med. Axel Brock

Porfyriforeningen Danmark, 2005: 7 beretninger om at leve med sygdommen Erytropoietisk protoporfyri.

Udenlandske pjecer

Anderson, Christer, Litner, Folke. 2003."Släktssjukan" Akut intermittent porfyri. Sygdomsbeskrivelse og praktiske råd. Norrlands universitetssjukhus, Umeå, Sverige

American Porphyria Foundation. Comon questions about Porphyria, Summery of each type of porphyria. Amerika

American Porphyria Foundation. Diet and Nutition in Porphyria.

American Porphyria Foundation. Erytropoietic Protoporphyria.

American Porphyria Foundation. Drugs and Porphyria.

American Porphyria Foundation. Acute intermittent Porphyria

Brun A. 2001. Erytropoietisk protoporfyri
P raktiske råd for helsepersonell, pasienter og pårørende. Nationalt kompetansesenter for porfyrisykdommer. Haukeland Sygehus, Norge

Norsk porfyri forening. "Vil di vite mer om porfyrisykdommer så kontakt NPF". Norge

Riksföreningen mot porfyrisjukdomar 1976. Pjece om porfyri. Stockholm, Sverige

Riksföreningen mot porfyrisjukdomar 1995. Kost vid akut porfyri. Stockholm, Sverige

Thunell, S. 2000.Frågor och svar vid PCT. Riksföreningen mot porfyrisjukdomar, Stockholm, Sverige

Tunell S. 1999. Frågor og svar vid EPP. Riksföreningen mot Porfyrisjukdommar, Porfyricentrum, Sverige.

Tunell S. 2005. Läkemedel vid Akut Porfyri. Riksföreningen mot Porfyrisjukdomar, Porfyricentrum, Sverige.