Lys der bekymrer

Er det kun mig der bekymrer mig?

Der kan åbenbart spares penge på el-regningen og forhåbentligt bliver der købt flere varer, så derfor er det ikke svært at forstå forretningsmanden.
Men jeg oplever at "solens stråler" i form af kraftige lavenergipærer mere og mere anvendes overalt. Det fortælles at vi sparer strøm, at vi så bedre kan se og at nogle får et bedre humør. Det lyder selvfølgelig rigtig godt, og fabrikanter, sælgere af lyset er åbenbart dygtige. Kødet i køledisken bliver rødt og grøntsagerne bliver mere grønne, tøjet bliver set, som det vil blive det i dagslyset, hvilket jo også kan være meget godt, og forklare at mange forretninger investerer i dette "sollys".

De offentlige institutioner er også interesserede i at spare på strømmmen, og også her vil man gerne have et godt arbejdslys og samtidig se kunderne i et godt lys. Lyset anvendes på sygehuse, venterum, i lægehuse, på biblioteker, på de kommunale kontorer, i toge, incl. metro, busser og også computerskærmen sælges med lavenergipæren indbygget.
Arbejdstilsynet har anbefalinger om Lys og belysning i relation til loven. men det er desværre ikke alle steder at disse anbefalinger blive fulgt, og dette lyshav bekymrer, for hvordan mon mennesket reagerer på denne mængde af lys som vi udsættes for i løbet af dage / måneder / år?

Jeg ved, at nogle mennesker med en lysfølsom porfyri, desværre vil komme til at opleve store problemer i deres færden, - der hvor de har brug for kontakt med andre mennesker eller måske behov for hjælp af andre mennesker.

Jeg tror at flere vil få problemer med øjnene.

Jeg tror at flere vil fortælle om træthed, hovedpine, muskelsmerter, husker vi at interessere os for at lyset kan have betydning? Der hvor dette kraftige lys er indstalleret over kassedamen i supermarkedet, ser jeg trætte grå damer, men jeg kan selvfølgelig ikke udelukke at det er min egen subjektive vurdering!

Jeg tror, at flere der får lysfølsom medicin, vil udvikle kraftigere reaktioner af medicinen.

Jeg tror, at flere porfyrier vil dukke op, - altså ophøre med at være latente.

Jeg tror, at det blivere mere og mere vigtigt at indtage D-vitaminer og antioxidanter og at hver enkelt på forskellig vis må beskytte sig mod lyset

Jeg mener i øvrigt at mennesker med depression, bør behandles individuelt med lys og ikke i det offentlige rum.

Ja---jeg bekymrer mig, --!!!