Anvendt Litteratur

1.Andersson, Christer.Acute intermittent porphyria in Northern Sweden, A population-based Study, Umeå and Arjeplog 1997

2.Brun, Atle. 1993. Studies on red blood cells in Erytropoietic Protoporphyria, University of Bergen, 1993, Norge

3.Burns, T., Breathnach, S., Cox, N., Griffiths C.
Rook's Textbook of Dermatology, Seventh Edition, Chapter 57: Metabolic and Nutritional, 2004

4.Den Store Danske Encyklopædi, 1999. Porfyri, Porfyriner. 15, s. 392, Gyldendal, 1999, Danmark.

5. Harper, P., Thunell, S. 1998. Vär uppmärksom på kolestatisk utveckling, Läkertidningen 26-27, 1998, Sverige

6.Havelund, Troels, Fenger, C. 1993. Leversygdom ved EPP, oversigtsartikel, Ugeskrift for læger,155/10 marts, 1993, Danmark

7.Haxthausen, H. 1919. Hudsygdomme fremkaldt af lyset. Afhandling om kliniske og eksperimentelle undersøgelser på basis af studier over lysets almindelige pathologi. 1919 Danmark

8.Jappe, Erik 2003. Kontanthjælps håndbogen. 13. udgave, Frydenlund, 2003, Danmark

9.Lee, Richard G. 1993 Porphyria Wintrope, chapter 47, 1993, Amerika.

10.Linnet, K., Andreasen F. 2002 Lægemiddelomsætning og interaktioner i relation til cytokrom P450 - enzymsystemet. Farmakologi, Månedsskrift Praktisk lægegern. April. 2002 Danmark

11.Rufenacht, U.B. m.m. 1998 Systematic Analysis of Molecular Defects in the Ferrochelatase Gene from Patients with EPP. American Journal Genet. 62 1998 Amerika

12.Mascara, Lim 2000. Porfyrias. Textbook of Pediatric Dermatology 15.2. Oxford, England

13.Murphy, G.M. 1999, The cutaneous porpyrias: a review. British Journal of Dermatology 140: 573-581.1990, England

14.Petersen N.E. og Brock A. 2000 Akutte porfyrisygdomme, Statusartikel. Ugeskrift læger 162/11 13. marts 2000, Danmark

15.Rufener E.A. 1992, Copingprozesse bei Menschen mit einer erythropoetischen Protoporphyrie. Psyckotherapie Psykosomatik, Medicinske Psykologi 42 (EPP), Schweitz

16.Sandberg Sverre. 2000, De forunderlige porfyrier - en utfordring for diagnostik og behandling. Medicinsk Aarbog. 2000, Norge

17.Schmidt Henning, Thomsen Kristian 1974, Erytropoietic Protoporphyria, A Clinical Study Based on 29 Cases in 14 Families. Reprinted from the Archives of Dermatology Volume 110, American Medical Association. 1974 Danmark

18.Søndags BT. 1999, Her skinner solen aldrig. Beretning om CEP, nr. 11 s. 118, 1999 Danmark.