Andre foreninger i Danmark

På denne side er der links til foreninger i Danmark der kan have relationer til porfyri.
Nogle foreninger har medlemmer, der har diagnosen porfyri, og andre foreninger har medlemmmer, der kan have nogle symptomer lig nogle af de symptomer, der kan forekomme ved porfyri.

CSH
Center for små handicapgrupper i Danmark

Sjældne Diagnoser
er en sammenslutning af 31 foreninger for familier med sjældne sygdomme og handicap.

Hepatitisforeningen i DK formidler viden og information om PCT.

Astma-Allergiforbundet

Foreningen af el-overfølsomme i Danmark

Dansk Fibromyalgi-Forening

Foreningen af kroniske smertepatienter

Kronisk trætheds syndrom